Semi Line S.A. z siedzibą w Warszawie.
Adres rejestrowy spółki: ul. Wał Miedzeszyński 630; 03-994 Warszawa.
NIP: 9522198425. REGON: 384005623.
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000797230 przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.000.000,00 PLN i został w tej kwocie wpłacony w całości.


Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy z dnia 03.09.2020 r.

Regulamin rejestru akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce