1. Podmiot prowadzący

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.semiline.eu jest Semi Line S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 630 (zwana dalej: „Semi Line”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797230, posiadająca REGON: 384005623, NIP: 952-21-98-425, kapitał zakładowy 8.000.000,00 PLN, opłacony w całości.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- pod adresem Semi Line S.A. ul. Wał Miedzeszyński 630,
03-994 Warszawa,

- telefonicznie pod numerem infolinii: 605 231 116 (koszt wg. taryfy operatora),

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@semiline.eu,

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

 

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Semi Line

 

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Semi Line przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 

3. Zamawianie towarów

 

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.semiline.eu

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, wymiarach oraz materiale, z którego jest wykonany.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

 

4. Jak kupować w sklepie internetowym

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do panelu logowania / zakładania konta.

4.3. W panelu logowania / zakładania konta należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie; zapamiętanie adresów wysyłek.

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy (na podany adres) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Wybierz płatność – płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.7. Uwaga: Płatność przy odbiorze nie jest możliwa w przypadku wyboru odbioru towaru w siedzibie sprzedawcy.

4.8. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.9. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.10. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez Semi Line, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.11. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.12. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.13. Semi Line może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

 

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

 5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

 5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Semi Line. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Semi Line zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

 5.4. Semi Line zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

 

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Semi Line może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

 

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia 

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 

8.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Semi Line firma kurierska.

 

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na wskazany adres.

9.2. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów Semi Line. Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.

9.3. Semi Line nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku lub na poczcie.

9.4. Karta płatnicza: w przypadku, gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który ją wydał), płatność odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta partnera Semi Line. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty. 

 

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.semiline.eu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  Semi Line może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

11. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, Semi Line zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Semi Line niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

12. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

 -          w przypadku dostawy do wybranego salonu stacjonarnego i płatności online – 0,00 PLN brutto;

 -          w przypadku przesyłki ekspresowej kurierem i płatności online – 19,90 PLN brutto;

 -          w przypadku przesyłki ekspresowej kurierem i płatności przy odbiorze – 19,90 PLN brutto;

 -          w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności online – 9,90 PLN brutto;

 -          w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności przy odbiorze – 9,90 PLN brutto.

 

13. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Semi Line jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

- pocztą na adres: Semi Line S.A. ul. Wał Miedzeszyński 630,
03-994 Warszawa,

- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@semiline.eu,

(FORMULARZ ZWROTU)

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. SEMI LINE zaleca jedynie korzystanie z formularza online dostępnego w panelu Klienta wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Semi Line zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Semi Line), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Semi Line została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej. 

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

13.7. Semi Line może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

13.8. Rzeczy należy odesłać na adres: Semi Line S.A. ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Semi Line o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

13.9. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Klienta na jego koszt.

13.10. Klient może także zwrócić rzecz w siedzibie Semi Line. Dostarczenie do siedziby odbywa się na koszt Klienta.

13.11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.12. Produkt spersonalizowany nie podlega możliwości zwrotu.

 

14. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Semi Line ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Semi Line może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

14.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową, wskazując przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, a następnie odsyłając towar na adres: Semi Line S.A. ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa.

(FORMULARZ REKLAMACJI)

14.4. Semi Line rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

14.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: sklep@semiline.eu. 

14.6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

 

15. Anulowanie zamówienia

Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia, w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”. 

 

16. Wystawienie faktury

16.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.  

16.2. Semi Line nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

 

17. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Semi Line przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.